Carrera Nocturna 2014 - Salamanca (II)

(Fotos: Chema Díez)